เกี่ยวกับเรา

Dr.Jack & Dr. Jess Clinic

ก่อตั้งโดยอาจารย์แพทย์   2 ท่าน นั่นก็คือ  “คุณหมอแจ๊คและคุณหมอเจส” ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านความงาม การปรับรูปหน้า และเวชศาสตร์ ชะลอวัยมากกว่า  20  ปี  อีกทั้งยังเป็นวิทยากรและแพทย์ผู้สอนฉีดโบท็อกซ์ และฟิลเลอร์

ก่อตั้งโดยอาจารย์แพทย์ 2 ท่านนั่นก็คือ “คุณหมอแจ๊ค

และคุณหมอเจส” ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประ

สบการณ์ ด้านความงาม การปรับรูปหน้า และเวชศาสตร์    

ชะลอวัยมากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากร และ แพทย์

ผู้สอนฉีดโบท็อกซ์ และฟิลเลอร์

คุณหมอทั้ง 2 ท่าน มีชื่อเสียงในเรื่องของ ปรับรูปหน้าแบบองค์รวม